preskoči na sadržaj
Jedinstvo u različitostima

Završetak projekta Erasmus plus

„Jedinstvo u različitostima“

Tijekom današnje dana u jednoj od učionica  Srednje škole Ilok upriličeno je predstavljanje završetka projekta Erasmus +. O projektu su govorila voditeljica projekta Stela Rotim.Kroz  prezentaciju završne mobilnosti  i galeriji fotografija  prisjetili smo se mobilnosti u Biotehniškom centeru Naklo u Sloveniji .

 

 

DISEMINACIJA ERASMUS+ PROJEKTA

Srednja škola Ilok je osnovana 1899.g. kao Kraljevska vinogradarsko-voćarska škola u vrijeme dok je Hrvatska bila u Austro-Ugarskoj monarhiji. Osnovana je s ciljem podučavanja poljoprivrednika u regiji novim tehnologijama u proizvodnji cijepova vinove loze i s ciljem podučavanja proizvodnje voćnih sadnica.

U  sklopu Erasmus plus projekta mobilnosti u K1 aktivnosti Srednjoj školi Ilok odobren je projekt pod nazivom „ Jedinstvo u različitostima“ . Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a financirala ga je Europska unija.                                                                                                            
Nositelj projekta : Srednja Škola Ilok
Referentni broj projekta: 2018-1HR01-KA102-046968
Naziv projekta: Jedinstvo u različitostima
Cilj projekat je bio :usvajanje novih vještina, znanja i kvalifikacija koje će omogućiti osobni i profesionalni razvoj učenika u području poljoprivrede.
 Osam učenika poljoprivrednog usmjerenja  od  1. srpnja do 14. srpnja 2018. godine u pratnji nastavnika Stele Rotim i Mirjane Sinković otputovali  su u  Sloveniju, u Biotehniški centar Naklo gdje su  učenici obavljali  stručnu praksu. Prije putovanja su prošli jezične, psihološke, kulturološke  pripreme, orijentacijsko obrazovanje i predavanje iz Zaštite na radu. Učenicima je  predočena literatura iz ekološke proizvodnje, u cilju što boljeg usvajanja znanja potrebnih za određivanje praktičnog dijela projekta.

Biotehnički  centar Naklo ima  kvalitetnu obrazovnu, istraživačku i razvojnu instituciju koja u prvi plan stavlja osjećaj prirode, brigu o proizvodnji i preradi zdrave hrane te brigu o okolišu u suradnji s gospodarstvom. Škola   u Naklu djeluje na području obrazovanja, osposobljavanja mladih sa posebnim naglaskom na stručna osposobljavanja jer je glavna misija jačanje zapošljivosti mladih ljudi i  njihov lakši ulazak na tržište rada.

Naglašeno je  poticanje poduzetništva (škola ima trgovinu sa certificiranim ekološkim sjemenom i ostalim svojim proizvodima),inovativnosti ( oprema za orezivanje ukrasnog bilja i voćaka te uređaje za mehaničku obradu tla),briga se za osobni razvoj i prijateljsko radno okruženje svojih zaposlenika .

 Ustanova je  umrežena na čitavom slovenskom teritoriju, gdje surađuje s javnim institucijama, zadrugama, malim i srednjim poduzećima, velikim tvrtkama, strukovnih centrima, školama, sveučilištima i drugim edukacijskim institucijama.

Sudionici ovog projekta bili su sadašnji učenici škole . Učenici škole bili su izabrani iz 1. i 2. razreda poljoprivrednih usmjerenja Poljoprivredni tehničar (agro tehničar,fitotofarmaceut) i agroturistički tehničar). Sudionici su bili izabrani na način da  se prvo na web stranici škole objavio poziv na prijavljivanje za ovu mobilnosti. Na  stranici su bili postavljeni uvjeti i kriteriji izbora učenika za mobilnosti. Koordinator projekta zajedno s pedagogom škole i s razrednicima zainteresiranih učenika je izabrao najbolje od prijavljenih učenika.

Izabrani učenici su prošli pedagošku - psihološku, jezičnu i kulturološku pripremu , te predavanje iz Zaštite na radu – jer je to  bio preduvjet za uspješnu realizaciju aktivnosti mobilnosti. mobilnosti u Sloveniju.

Dana 1.srpnja 2018. u 9h učenici i profesorice Srednje škole Ilok krenuli su na odrađivanje stručne prakse u sklopu projekta Erasmus+ u Bitehniški center Naklo u Naklu. Putovanje je počelo  u Vinkovcima,a završilo u Kranju. Tijekom putovanja družili smo se, igrali društvene igre i divili se krajoliku Slovenije. Smjestili smo se u prekrasan hotel s četiri zvjezdice - Creina.

Dana 2. srpnja 2018. u 9h u Biotehniškom centru Naklo u Naklu dočekala nas je koordinatorica projekta gđa Špela Langus i zaželjela nam dobrodošlicu.

U vrijeme praktične nastave učenicima je iz škole domaćina, u kojem se provodila praktična nastava, bila dodijeljena dva nastavnika praktične nastave(Tom Romšek i Tilen Selen) mentori,koje su organizirali njihove vježbe u plastenicima , cvjećarskom praktikumu , trgovini i govedarskoj farmi.

Učenici su  ispunili sve planirane ciljeve mobilnosti na zadovoljstvo njihovih profesora u pratnji i profesora škole u Biotehniškom centeru    Naklo  koji su  pratili njihov rad.

Stručna  praksa  odvijala se u školi  Biotehniškog centera  Naklo u Naklu.

1. Rad  u rastlinjaku, i  povrtnjaku

2. Uređivanje zelene površine  i njegovanje vertikalne zelene stijene.

3. Rad na govedarskoj farmi

4. Rad sa stočarskom mehanizacijom

5. Posjet školskoj trgovini  ekoloških proizvoda

6. Posjet školskoj sirani

7. Upoznavanje s novom povrtnom kulturom

U vrijeme mobilnosti učenici su svakodnevno pisali dnevnik praktičnog rada, izmjenjivali  međusobna iskustva na dnevnim sastancima  i time obavili dnevnu evaluaciju događanja. Tijekom boravka u Sloveniji učenici su upoznali i kulturno - povijesne znamenitosti Ljubljane i Kranja  i tako unaprijedili svoje kulturološke kompetencije.U slobodno vrijeme učenici su posjetili Botanički vrt , Prirodoslovni muzej,  Agroturističko imanje Pristava, dvorac i špilju u Postojni te Bledsko jezero. Na završnoj svečanosti posljednjeg dana mobilnosti učenici su dobili certifikat o realiziranoj Stručnoj praksi u školi. U pratnji učenika na mobilnosti bili su profesorica Stela Rotim i profesorica Mirjana Sinković. Aktivnosti mobilnosti učenika u ovom projektu su podgle razinu stručnih, jezičnih i kulturoloških kompetencija učenika i time doprinjele razvoju kompetencija učenika važne za tržište rada, što je jedan od ciljeva naše ustanove.

Nastavnici u pratnji učenika u ovom projektu su također dobili uvid u nove proizvodne tehnologije, obogatili svoje kulturološke kompetencije i usavršili svoje jezične kompetencije, što  osnažuje kapacitete naše ustanove za sudjelovanje u novim međunarodnim aktivnostima partnerstava i mobilnosti.Naši učenici koji su sudjelovali u mobilnosti biti će nakon završetka formalnog obrazovanja(srednje škole i mogućeg fakultetskog obrazovanja) aktivni s kolegama  diljem Europe u području  stručne prakse , sudjelovati će u raspravama, razmjeni dobre prakse ,biti u tijeku događanja i novosti, kao i  u traženju  poslovnih partnera u području obrazovanja odraslih diljem Europe. Već za vrijeme trajanja mobilnosti  učenici su putem društvenih mreža izvještavali svoje ostale školske kolege o nekim aspektima projekta koji su njima najzanimljiviji, pa je diseminacija projekta zapravo već tada započeti. Na službenoj web stranici škole su objavljeni e-mailovi učenika s mobilnosti u posebnoj rubrici posvećenoj Europskim projektima Srednje škole Ilok. Ovdje su se postavile i fotografije s mobilnosti, kao i razne anegdote i zanimljivosti, kroz koje su drugi učenici učili na veseliji način.Na lokalnoj radio stanici i lokalnom web portalu napravljene su objave o ovim našim aktivnostima, pa je projekt bio medijski popraćen. Disminacija rezultata  projekta  počela se provoditi tijekom rujna 2018. (nakon završetka mobilnosti)... U Srednjoj školi Ilok  se je uz diseminaciju "od usta do usta", prije i nakon obavljenih mobilnosti provodilo  anketiranje o očekivanom i evaluacija sudionika mobilnosti putem anketnog obrasca. nakon provedne mobilnosti. Rezultati anketa su prezentirani , kao i  rezultati ovog projekta ,na sjednici Nastavničkog vijeća i na sjednici  Školskog odbora. Na stručnom aktivu poljoprivrede Vukovarsko-srijemske županije(7.prosinca 2018) je također  prezentiran tijek i rezultati ovog projekta. Ravnatelj Srednje škole Ilok je na stručnim skupovima ravnatelja i u medijskim istupima također prezentirao rezultate ovog projekta. Organizirali smo radionicu o prezentiranju rezultata našeg projekta u kojoj su učenici samostalno izrađivali pano s fotografijama o mobilnosti u Sloveniji.Rezultat radionice je postavljen pano u prostorijama škole radi što bolje vidljivosti disemminacije projekta. Cilj i rezultati projekta objavljeni su i na stranicama lokalnog časopisa“ Iločko zvono“,eko-novost,twitterui facebooku Eko škole budući da naša škola posjeduje dijamantni status Eko škole.Sudjelovanjem na Eko kvizu koji organizia Udruga „Lijepa naša“također smo usmeno prezentirali naš projekt (15 i 16.ožujka 2019. u Zagrebu). Dr. Mária Marcinková, učiteljica Srednje tehnološke i dizajnerske škole u Popradu,( Slovačka) boravila je od 29. travnja 2019. do 3. svibnja 2019 u našoj školi. U razgovoru o iskustvima Erazmus projekta prezentirali smo joj ciljeve i rezultate našeg projekta. Ponedjeljak , 06. svibnja 2019. objavili smo kratki sažetak našeg Erazmus projekta na eTwnninigu platformi. U suradnji sa partnerima u Sloveniji izradili smo Europass mobilnost koji će učenicima pomoći  brže naći posao u Hrvatskoj, u inozemstvu ili pružiti ideju za samozapošljavanje  jer  obavljena praksa na ovaj način je dodatna referenca. To je potvrda koju ćemo na završetku školske godine  svečano uručiti uz svjedodžbu.  Ovo će biti dodatna referenca   najboljim i najperspektivnijim  učenicima koja će im  pomoći kod pronalaženja boljeg radnog mjesta ili će im biti poticaj za stjecanje novih znanja na fakultetu.

 

DISEMINACIJA ERASMUS+ PROJEKTA

•Radio Ilok- gradske vijesti 16.07.2018.

 • „Iločka zvona“- novine (13-15 str.)


 • Poziv MSV Vinkovci 07.12.2018. Ružica Zucić
 • Eko škola- Udruga Lijepa naša
 • Eko novosti

  17. siječnja 2019 Mobilnost u Biotehniškom centeru Naklo

 • Eko novosti

 • Twitter Lijepa Naša

 • Facebook Lijea Naša

 • Foto prilog  diseminacija učenika i nastavnika u Biotehniškom centeru Naklo 21.2.2019.
 • SS Ilok - erasmus
 • Osvrt učenika na iskustvo  mobilnosti u projektu
 • Razmjena iskustva, Dr. Marcinkova
 • Nastavničko viječe- rezultati provedbe projekta mobilnosti (travanj)
 • Radionice-vertikalni vrt
 • SS Ilok
 • Kratki sažetak našeg Erazmus projekta na eTwnninigu platformi. 06. svibnja 2019.
 • Etwinning
 • Monografija Srednje škole Ilok- članak
 • Pristupna stranica na društvenoj mreži (facebook) Srednje škole Ilok Facebook

 

Jedinstvo u različitostima

Nakon povrataka sa mobilnosti iz Slovenije koja je ispunila sva njihova očekivanja  učenici i njihovi voditelji  inspirirani vertikalnom zelenom stijenom koja se nalazila u holu Biotehniškog centera Naklo izradili na radionici vertikalni vrt  od drvenih paleta koju su postavili u dvorištu naše škole.

Erasmus plus

Dr.Mária Marcinková, profesorica Srednje tehnološke i dizajnerske škole u Popradu, Slovačka boravila je  od 29. travnja 2019. do 3. svibnja 2019. godine u našoj školi preko Erasmus  plus projekta. Domaćini profesorici Marcinkov je bio profesor Vlatko Miksad, Darko Đurica.Cilj projekta je bila  razmjena iskustava u području podučavanja slovačkog jezika i književnosti.Tijekom boravka razmijenili smo iskustva o Erasmus projektu s prof Marcinkov.

 

Završena mobilnost učenika

  Osam učenika poljoprivrednog usmjerenja Srednje škole Ilok uspješno je završilo mobilnost u  razdoblju od 01. srpnja  2018. do 14. srpnja 2018. godine.

Učenici su  ispunili sve planirane ciljeve mobilnosti na zadovoljstvo njihovih profesora u pratnji i profesora škole u Biotehniškom centeru    Naklo  koji su  pratili njihov rad.

Stručna  praksa  odvijala se u školi  Biotehniškog centera  Naklo u Naklu.

1. Rad  u rastlinjaku, i  povrtnjaku

2. Uređivanje zelene površine  i njegovanje vertikalne zelene stijene.

3. Rad na govedarskoj farmi

4. Rad sa stočarskom mehanizacijom

5. Posjet školskoj trgovini  ekoloških proizvoda

6. Posjet školskoj sirani

7. Upoznavanje s novom povrtnom kulturom

Tijekom boravka u Sloveniji učenici su upoznali i kulturno - povijesne znamenitosti Ljubljane i Kranja  i tako unaprijedili svoje kulturološke kompetencije.U slobodno vrijeme učenici su posjetili Botanički vrt , Prirodoslovni muzej,  Agroturističko imanje Pristava, dvorac i špilju u Postojni te Bledsko jezero.

Na završnoj svečanosti posljednjeg dana mobilnosti učenici su dobili certifikat o realiziranoj Stručnoj praksi u školi. U pratnji učenika na mobilnosti bili su profesorica Stela Rotim i profesorica Mirjana Sinković.

U prilog pogledajte prezentaciju koji su pripremili sudionici mobilnosti.

Priloženi dokumenti:
PREZENTACIJA ZAVRSNA MOBILNOST.pptx

Diseminacija učenika i nastavnika

Fotoprilog diseminacije učenika i nastavnika Erasmus + projekta koji su obavili stručnu praksu u Biotehniškom centeru Naklo u Sloveniji u Srpnju 2018.

JEDINSTVO U RAZLIČITOSTIMA

Naučili smo : o stočarstvu, poljoprivrednoj mehanizaciji, ekološkoj plasteničkoj proizvodnji, novoj povrtnoj kulturi. Posjetili smo školsku siranu i znamenitosti Kranja te se divili ljepoti Bleda.

Kvalitetnije foografije pogledajte na našoj Facebook stranici.

Razglednica iz Kranja

Stručna praksa iz hortikulture. Radili smo u povrtnjaku, njegovali zelenu stijenu, uređivali zelene površine i posjetili školsku trgovinu.

Posjetili smo Ljubljanu – Prirodoslovni muzej, Botanički vrt, Agroturističko imanje, dvorac i špilju u Postojni.

 

PROJEKT  -„JEDINSTVO U RAZLIČITOSTIMA“

Dana 1.srpnja 2018. u 9h učenici i profesorice Srednje škole Ilok krenuli su na odrađivanje stručne prakse u sklopu projekta Erasmus+ u Bitehniški center Naklo u Naklu. Putovanje je počelo  u Vinkovcima,a završilo u Kranju. Tijekom putovanja družili smo se, igrali društvene igre i divili se krajoliku Slovenije.

U 16.30 h smjestili smo se u prekrasan hotel s četiri zvjezdice - Creina.

Dana 2. srpnja 2018. u 9h u Biotehniškom centru Naklo u Naklu dočekala nas je koordinatorica projekta gđa Špela Langus i zaželjela nam dobrodošlicu.

Roditeljski sastanak
    
Roditeljski sastanak za sudionike projekta- Jedinstvo u različitostima 
 
u četvrtak, 28. 6. 2018. u 16.30  održan je  roditeljski  sastanak  vezan za odlazak  učenika  na mobilnost u Biotehniški centar Naklo u Sloveniju .
Dnevni red:
1. Mobilnost  učenika (1.07.2018 - 14.07.2018)
2. Razno
 
                                                                         Voditeljica projekta – Stela Rotim, prof
INTENZIVNE PRIPREME ZA MOBILNOST ZA SLOVENIJU

           

Pedagoška - psihološka, jezična i kulturološka priprema , te predavanje iz Zaštite na radu - je preduvjet za uspješnu realizaciju aktivnosti mobilnosti. Pripremu sudionika mobilnosti u Sloveniju provode ,pedagog Nada Lucević , prof Branko Sučić,prof. Marina Iličić, prof.Stela Rotim,i prof. Mirjana Sinković.

Pedagoško – psihološku   pripremu  je provodila  pedagog Nada Lucević .
Svrha predavanja  bila je pripremiti učenike  za odlazak na mobilnost u Sloveniju.
Ciljevi:- usvajanje novih kompetencija potrebnih na tržištu rada.
            -razvijanje komunikacijskih i profesionalnih  vještina.
            -očekivanja  i odgovornosti  učenika
            -predstavljanje očekivanih ishoda učenja
            -predstavljanje  ciljeva i zadataka  koji će dovesti do ishoda učenja

Jezične pripreme    provodila  je profesorica engleskog jezika  Marina Iličić. Priprema   će im omogućiti lakše obavljanje praktične nastave i komunikaciju s slovenskim učenicima i profesorima.

Kulturološku pripremu  je provodila  prof. Stela Rotim i prof. Mirjana Sinković. Učenike je detaljno pripremila  za sve što ih očekuje tijekom boravka i rada na praktičnoj nastavi  u Sloveniji. Sudionici će upoznati sadržaje koji se odnose na pravila u prometu i pravilno korištenje sredstava javnog prometa,  kakva su pravila ponašanja, što spakirati, koje lijekove smiju ponijeti i što u slučaju zdravstvenih intervencija, te ostale informacije koje su ključne za što bolju integraciju u svakodnevni život i poslovno okruženje. Istovremeno učenici se upoznaju s povijesno – kulturnim znamenitostima Slovenije  kao i karakteristikama  društvenog  života u Sloveniji.

 Predavanje iz područja  Zaštite na radu
 Zaštitu na radu provodio je prof. Branko Sučić , radi što bolje pripreme i sigurnosti učenika za  odlazak  na mobilnost  u Sloveniju.  
 Svrha predavanja Zaštite na radu  je osiguranje uvjeta  rada bez opasnosti  za  život i zdravlje svim osobama na radu. 

 

 

Erasmus projekt Srednje škole Ilok 

U sklopu Erasmus plus projekta mobilnosti u K1 aktivnosti Srednjoj školi Ilok odobren je projekt pod nazivom „ Jedinstvo u različitostima“ . Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a financirala ga je Europska unija.                                                                                                            
Nositelj projekta : Srednja Škola Ilok
Referentni broj projekta: 2018-1HR01-KA102-046968
Naziv projekta: Jedinstvo u različitostima                                                                                                   
Cilj projekata:usvajanje novih vještina, znanja i kvalifikacija koje će omogućiti osobni i profesionalni razvoj učenika u području poljoprivrede.
 Osam učenika poljoprivrednog usmjerenja  od  1. srpnja do 14. srpnja 2018. godine u pratnji nastavnika Stele Rotim i Mirjane Sinković otputovati će u  Sloveniju, u Biotehniški centar Naklo gdje će učenici obavljati  stručnu praksu. Prije putovanja učenici će proći jezične, psihološke, kulturološke  pripreme, orijentacijsko obrazovanje i predavanje iz Zaštite na radu. Učenicima će biti predočena literatura iz ekološke proizvodnje, u cilju što boljeg usvajanja znanja potrebnih za određivanje praktičnog dijela projekta
Prijava učenika za natječaj

Natječaj za sudjelovanje učenika u
PROJEKTU MOBILNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE ILOK  U OBRAZOVNOJ USTANOVI
Biotehnički centar Naklo u Naklu
OD 01. –SRPNJA DO 14. SRPNJA 2018.
 

Tko se može prijaviti?
-        Redoviti učenici/ce prvog i  drugog i  razreda u obrazovnim zanimanjima (abecednim redoslijedom):
a)    Agrotehničar – I. razred
b)    Agroturistički tehničar - I. razred
c)    Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut – II. razred
d)    Poljoprivredni tehničar opći - II. razred
                    Potrebnu dokumentaciju predati u tajništvu škole do ponedjeljka 14.svibnja 2018.

 
više o prijavi na natječaj pogledajte u dokumentu u prilogu

 

Odluka o odabiru učenika/ica sudionika projekta
 
Odluka o odabiru učenika/ica sudionika projekta
Jedinstvo u različitostima u Naklu
Temeljem kriterija navedenih u  natječaju Povjerenstvo za odabir učenika/ica odredilo je osam učenika/ica koji će sudjelovati u projektu
 „Jedinstvo u različitostima u Naklu“
“ u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince 
(Opširnije)

TražilicaKalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


EU kutak za mlade


Anketa (mala)
Koji klijent za dopisivanje putem interneta najčešće koristite?
Anketa
Koja društvena mreža?

Korisni linkovi
eUdžbenici

Dnevni tisak

Za nastavnike


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2011.

Ukupno: 397109
Ovaj mjesec: 380
Ovaj tjedan: 42
Danas: 20
preskoči na navigaciju