preskoči na sadržaj
 

Voditeljica: Silvija Vrdoljak, prof.

Program rada i sekcije učeničke zadruge „Tehnikum“

1. Sekcija: „Etno kuhinja“

 1. CILJEVI AKTIVNOSTI - Uvježbati učenika za proizvodnju prerađevina povrća, voća, ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja kao i proizvodnju raznih suvenira

 2. NAMJENA AKTIVNOSTI - Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada te bolje osposobljeni za samozapošljavanje

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI - Snježana Koturić (voditelj sekcije)

4. VREMENIK:

 Rujan 2016.g.-prerada rajčice sa školske ekonomije

Listopad- studeni 2016.g. – prerada jabuka i dunja, sakupljanje šipka

 Prosinac 2016.g. – izrada božićnih suvenira

Veljača 2017.g. – izrada prigodnih suvenira od slanog tijesta povodom Valentinova

Ožujak – travanj 2017.g. – izrada uskrsnih suvenira, šaranje jaja tehnikom tintoblaja

Svibanj 2017.g. – proizvodnja prerađevina od jagoda

Lipanj 2017.g. – Sakupljanje i sušenje ljekovitog bilja za čaj (lipa, lavandin), prerada višnje sa školske ekonomije

Srpanj – kolovoz 2017.g. – sušenje i pakiranje aromatskog i ljekovitog bilja

5. TROŠKOVNIK

Samofinanciranje – prodajom prerađevina povrća, voća, ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja i raznih suvenira ostvariti će se sredstva za ulaganje u sirovine, alate i materijale za rad ove sekcije

6. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo Prerade i čuvanja poljoprivrednih proizvoda i drugih strukovnih predmeta što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

7. SURADNJA Sa ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) s ciljem razmjene sirovina, gotovih proizvoda, iskustava i tehnologija 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

2. Sekcija: „LABOS“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI - Uvježbati učenika za rad u analitici vina i za provođenje kompletnih analiza tla.

2. NAMJENA AKTIVNOSTI - Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI - Lidija Kovač (voditelj sekcije) - Josip Pole (zamjenik voditelja)

4. NAČIN REALIZACIJE - U laboratorijskoj prostoriji Srednje škole Ilok prema potrebi provođenja analiza mošta, vina i uzoraka tla 96

5. VREMENIK

 Rujan, 2016. – kemijska analiza mošta grožđa s ciljem utvrđivanja roka berbe grožđa; kod ubranog grožđa utvrditi potrebu za korekcijom slasti i kiselina. Izvoditi analize tla za potrebe podizanja višegodišnjih nasada (prema potrebi)

 Listopad, 2016. – kemijske analize mošta i mladog vina s ciljem korekcije slasti i s ciljem praćenja pravilnosti tijeka proizvodnje vina. Izvoditi analize tla za potrebe podizanja višegodišnjih nasada (prema potrebi)

 Studeni, 2016. – kemijske analize mladog vina – kontrola sadržaja alkohola, kiselina, slobodnog i ukupnog sumpora. Izvoditi analize tla za potrebe kontrole plodnosti tla (prema potrebi)

 Prosinac,2016. – kemijske analize vina – kontrola sadržaja sumpora u vinu, kontrola kvalitete vina

 Siječanj, veljača i ožujak 2017. – kemijske analize vina – kontrola sadržaja sumpora u vinu, kontrola kvalitete vina. Prema potrebi izvoditi analize tla za potrebe kontrole plodnosti tla OPGa s područja grada Iloka i okolice.

Od travnja do kolovoza 2017. – kemijske analize vina – kontrola sadržaja sumpora u vinu, kontrola kvalitete vina prije prodaje ili punjenja u boce. Prema potrebi izvoditi analize tla za poljoprivredne proizvođače iz okolnih područja.

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – uz analize vina i tla za potrebe Srednje škole Ilok, radit će se uslužne analize vina i tla poljoprivrednim proizvođačima iz okolice. Ove uslužne analize će se naplaćivati i sredstva koristiti za nabavu repromaterijala za kemijske analize (kemikalije, potrošni materijali i sl.)

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenici bi trebali biti puno zainteresiraniji za nastavu Vinarstva, Tloznanstva, Bilinogojstva, Kemije i Biologije što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovne nastavne programe, kako bi učenici bili kompetentniji

 8. SURADNJA Sa ostalim strukovnim školama u regiji koje imaju potrebe za provođenjem gore navedenih analiza (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

3. „Rasadničarska sekcija“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI Uvježbati učenika za kompletan ciklus proizvodnje loznih cjepova i voćnih sadnica 97

2. NAMJENA AKTIVNOSTI - Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI - Branko Sučić (voditelj sekcije) - Ivan Papak (zamjenik voditelja)

4. NAČIN REALIZACIJE - Na školskoj ekonomiji u voćno - loznom rasadniku

5. VREMENIK

Rujan, 2016. – pripremanje podloge i plemki i provođenje cjepljenja/okuliranje voćnih sadnica Studeni, 2016. – skidanje podloga i plemki za cijepljenje vinove loze i njihovo skladištenje do vremena cijepljenja. Sijanje sjemenki odabranih voćnih podloga na otvoreno.

TravnJ, 2017. – priprema podloga i plemki vinove loze za cijepljenje; cijepljenje vinove loze.

 Od travnja do kolovoza 2017. –njega voćnih podloga do cijepljenja u kolovozu ili rujnu. Postupci s loznim cjepovima (parafiniranje, stratificiranje,prporenje…)

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – prodajom voćnih sadnica i loznih cjepova ostvariti će se sredstva za ulaganje u energente, gnojiva i ostale materijale za rad ove sekcije

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo iz Vinogradarstva, Voćarstva, Bilinogojstva i Praktične nastave što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

 8. SURADNJA Sa ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) pa i šire u području rasadničarstva 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

4.Sekcija: „Zeleni vrt“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI - Uvježbati učenika za proizvodnju važnijih povrtnih i cvjetnih vrsta, kao i za proizvodnju ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja

 2. NAMJENA AKTIVNOSTI - Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada, bolje osposobljeni za samozapošljavanje

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI - Mirjana Sinković (voditelj sekcije) - Stela Rotim (zamjenik voditelja) 98 - 7 učenika poljoprivrednih usmjerenja

4. NAČIN REALIZACIJE - Na školskoj ekonomiji Srednje škole Ilok; u povrtnjaku, školskom plasteniku i u vrtu ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja

5. VREMENIK

Od rujna do studenog 2016. – berba rajčica,kupusa, vađenje krumpira, batata; sjetva špinata, luka, češnjaka i graška za ranu proljetnu proizvodnju. Njega i zalijevanje usjeva (prema potrebi) Berba ljekovitog i začinskog bilja. Njega i prodaja krizantema i božićnih zvijezda.

 Veljača i ožujak 2017. – sijanje sjemenja povrtnih kultura; pikiranje cvijeća i presadnica povrća i batata; razmnožavanje ružmarina i lavandina

Od travnja do kolovoza 2017. – njega, zalijevanje pikiranih presadnica i njihova prodaja ili sadnja na površine školske ekonomije, radi vlastite proizvodnje. Berba špinata, graška, paprike kao i pojedinog aromatskog i ljekovitog bilja (lavandin, bosiljak, ružmarin)

 6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – prodajom presadnica cvijeća, povrća, batata i aromatskog bilja, kao i prodajom plodova povrća ostvariti će se sredstva za ulaganje u energente, gnojiva i ostale materijale za rad ove sekcije

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo Povrćarstva, Bilinogojstva i drugih strukovnih predmeta što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

8. SURADNJA S ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) s ciljem razmjene sirovina, gotovih proizvoda, iskustava i tehnologija

9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

5.Sekcija: „Vinograd i podrum“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI - Uvježbati učenika za provođenje cijelog ciklusa proizvodnje kvalitetnog grožđa i vina

2. NAMJENA AKTIVNOSTI - Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada, bolje osposobljeni za samozapošljavanje

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI - Željko Žeravica (voditelj sekcije) - Silvija Vrdoljak (zamjenik voditelja)

 4. NAČIN REALIZACIJE - U vinogradu i u Vinskom podrumu Srednje škole Ilok

5. VREMENIK

Rujan, 2016. – berba i primarna prerada grožđa; priprema mošta i masulja za alkoholnu fermentaciju

 Listopad ,2016. – kontrola tijeka alkoholne fermentacije mošta i mladog vina

 Studeni, 2016. – prvo pretakanje i bistrenje mladog vina; njega vina – dopunjavanje sudova, sumporenje i dr.

 Prosinac, 2016. – veljača 2017.– daljnja njega vina; rezidba vinograda, ako vremenski uvjeti dozvole.

 Ožujak -kolovoz 2017. Hladna stabilizacija vina, punjenje u boce; vezanje lucnjeva u vinogradu, plijevljenje, uvlačenje mladica, pinciranje i vršikanje

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – prodajom vina ili grožđa ostvariti će se sredstva za ulaganje u materijal za rad ove sekcije

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo Vinogradarstva, Bilinogojstva i Vinarstva što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

8. SURADNJA S ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) s ciljem razmjene sirovina, gotovih proizvoda, iskustava i tehnologija 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.) 

TražilicaKalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


EU kutak za mlade


Anketa (mala)
Koji klijent za dopisivanje putem interneta najčešće koristite?
Anketa
Koja društvena mreža?

Korisni linkovi
eUdžbenici

Dnevni tisak

Za nastavnike


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2011.

Ukupno: 396009
Ovaj mjesec: 120
Ovaj tjedan: 168
Danas: 19
preskoči na navigaciju