preskoči na sadržaj
Učenički servis

SREDNJA ŠKOLA ILOK

Ilok, Matije Gupca 168

Tel: 032/593-207; fax: 032/593-207

OIB: 95667134486, MB: 1417185

 

 

SREDNJA ŠKOLA ILOK

ILOK

 

Posrednik za povremeni rad redovnih učenika

Srednje škola Ilok

(učenički servis)

 

Temeljem rješenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: UP/I-102-02/16-01/13, URBROJ: 524-04-02-01/2-16-2 od 10. lipnja 2016., a u skladu s Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“ broj: 28/19.), Srednja škola Ilok, kao ovlašteni posrednik obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Srednje škole Ilok isključivo za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

 

Trajanje odmora učenika propisuje ministar nadležan za obrazovanje za svaku školsku godinu. Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018. a završava 11. siječnja 2019. Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019., a završava 26. travnja 2019., Ljetni odmor  počinje 17. lipnja 2019. osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

 

 

Uvjeti za upis u učenički servis:

 

 1. Navršenih 15 godina života
 2. Popunjena upisnica
 3. Potvrda o statusu redovnog učenika za tekuću šk.god.
 4. 2  fotografije (2,5x3,5 cm)
 5. Suglasnost i preslika osobne iskaznice zakonskog zastupnika (za maloljetne učenike)
 6. Uplata 30,00 kn za člansku iskaznicu

 

 • Članska iskaznica vrijedi tijekom obrazovanja uz obvezno predočenje potvrde o statusu redovitog učenika za tekuću šk.god. u svrhu produženja.
 • Produženje članske iskaznice se ne naplaćuje.
 • Ukoliko učenik izgubi člansku iskaznicu, potrebno je donijeti potvrdu o redovnom statusu učenika za tekuću šk.god. te će se izdati duplikat članske iskaznice. Duplikat se naplaćuje 20,00kn.

 

 

Za izdavanje ugovora o povremenom radu redovitog učenika potrebni su:

 

 • Članska iskaznica produžena za tekuću šk.god.
 • Podaci o poslodavcu - naručitelju (obrazac)
 • Podaci o vrsti posla i datumu početka rada (obrazac)
 • Suglasnost zakonskog zastupnika (za maloljetne učenike)
 • Preslika osobne iskaznice učenika ili zakonskog zastupnika (za maloljetne učenike)
 • Preslika žiro računa

 

 

Sklapanje ugovora i ispostava računa

 

 • Škola izdaje ugovor učeniku prije početka rada. Ugovori se podižu tijekom školskih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola. Najranije podizanje ugovora je tjedan dana prije početka praznika.
 • Ugovor se ne može izdavati retroaktivno.
 • Kod podizanja ugovora, učenik je obvezan predočiti člansku iskaznicu, popunjen evidencijski list od naručitelja i uputnicu naručitelja, sve popunjeno, potpisano i ovjereno od strane naručitelja (evidencijski list i uputnica mogu se preuzeti u školi ili na web stranici škole)
 • Ugovor sklapa učenik s naručiteljem uz posredovanje škole.
 • Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika (roditelja/skrbnika)
 • Ugovor se izdaje u tri istovjetna primjerka
 • Ugovori ostaju kod naručitelja do završetka rada kada je naručitelj dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te potpisati i ovjeriti navedenu dopunu ugovora.
 • Poslodavac je dužan dopuniti i ovjeriti ugovor u roku od 15 dana nakon obavljenog posla.
 • Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika s tim da dogovorena cijena sata rada ne može biti niža od 23,44 kn.
 • Naručitelj  odnosno učenik ugovor ispunjen sa svim potrebnim podacima, potpisima  i ovjeren pečatom  nakon završetka  rada dostavlja u školu na obradu odnosno obračun.
 • Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% (posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima), 0,5%  (posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu) i za 10 %  naknada za posrednika.
 • Naručitelj je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun posrednika a nakon toga škola vrši isplatu učeniku na njegov tekući ili žiro račun. 

 

 

Napomena:

 

Naručiteljima i učenicima koji  se ne budu pridržavali svih gore navedenih uputa i pravila servis ubuduće neće izdavati ugovore.

Učenik kojem je izdan ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je odmah ili najkasnije u roku od tri dana od dana podizanja isti otkazati i vratiti sve primjerke na poništenje. Ako ih je predao naručitelju tada ih treba vratiti naručitelj.

 

 

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika:

 

Maloljetni učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („Narodne novine“, broj: 93/14. i 127/17), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“, broj: 28/19.), Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („Narodne novine“, broj: 89/15.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“ broj: 62/10.).

 

Sukladno navedenim zakonskim propisima:

 • Puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno, maksimalno 174 sata mjesečno.
 • Maloljetni redovan učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.
 • Između dva uzastopna radna dana maloljetni redovan učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.
 • Maloljetni redovan učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno.
 • Zabranjen je rad maloljetnog redovnog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati prije podne.
 • Zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi koji su utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa u povećanom trajanju sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj: 5/84.) i Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“, broj: 71/99.),
 • Zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje.
 • Zabranjen je rad na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost maloljetnika.

Sukladno čl. 2. Pravilnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izdaje poslodavac sukladno čl. 3. istog Pravilnika.
 

Ostali uvjeti za povremeni rad redovnih učenika:

 

 • Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
 • Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
 • Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
 • Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
 • Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
 • Naknada za posrednika u visini od 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od naručitelja (poslodavca) i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.
 • Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro računa.
TražilicaKalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


EU kutak za mlade


Anketa (mala)
Koji klijent za dopisivanje putem interneta najčešće koristite?
Anketa
Koja društvena mreža?

Korisni linkovi
eUdžbenici

Dnevni tisak

Za nastavnike


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2011.

Ukupno: 396005
Ovaj mjesec: 116
Ovaj tjedan: 164
Danas: 15
preskoči na navigaciju